No Fun 2: Queer to Play

Queer to Play vychází z umělecké formy happeningu a kombinuje ji s tradičně technicky zaměřeným „závodem“ o vytvoření videohry během 48 hodin, známým ve videoherní komunitě jako gamejam. Pomocí strategií queer teorie se pokouší o nabourání základního paradigmatu gamejamu – tedy výběru výherce. Místo toho slouží jako platforma k experimentaci a setkávání herních vývojářů*ek, umělců*kyň a queer hráčů*ek. První kolo se konalo 4.-6. Listopadu 2022.

Queer to Play is centered around the artistic form of a happening in combination with a traditionally technical “race” for a video game within 48 hours, known as a game jam. Using the strategies of queer theory it attempts to transgress the basic paradigm of a game jam – choosing a winner. Instead, it serves as a platform for experimentation and a meeting point for game developers, artists, and queer players. The first round happened on 4.-6. November.

FB událost/event
Dotazník pro účastníky/Questionnaire for participants
Evaluační dotazník/Evaluation questionnaire

Vzniklé hry/Created games:

Ke stažení/Download: